TOKİ Yoksul Grubu Başvuru Şartları

TOKİ - Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıTOKİ‘nin yoksul grubuna yönelik projeleri bulunuyor. Bu projelerden yoksul grubu şartlarını taşıyan başvurular faydalanabiliyor. En basitinden aylık hane geliriniz 2.000 TL üzerinde ise Alt Gelir Grubuna dahil olmadığınıza göre belki Yoksul Grubu projelerinden faydalanabilirsiniz. Pekiyi siz Yoksul Grubu şartlarını taşıyor musunuz ? TOKİ Yoksul Grubu başvuru şartları nedir ?

İşte bu dokümanda inceleyerek karar verebilirsiniz. Yoksul Grubu projelerine başvuru yapacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Projenin bulunduğu il veya ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
 3. Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,
 5. Başvuru sahibinin 25 yaş ve üzerinde olması
  • Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 6. Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) tâbi olmaması. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tâbi olunmaması.
 7. Yeşil Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yararlananlar katılabilecektir.
 8. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
  • 1. Kategori olan “En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın”
  • 2. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

  Başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.

 9. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. İkametgah ilmühaberi (…………….. il veya ilçe sınırları içerisinde ………. yıldır ikamet ettiğine dair ),
 3. Aile bireylerinin her birinin T.C. Kimlik Numaraları
 4. Ayrıca özürlü vatandaşlarımızın Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış, en az %50 özürlü olduğuna dair sağlık heyet raporu
 5. Başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde  ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.
 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,
 2. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına  ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,
 3. Yeşil Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar, Emekli Sandığı, Bağkur  ve SSK’dan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan yararlandıklarına ilişkin …………. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,
  • 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisini,
  • Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisini,

İbraz edecektir.

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ:

Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcı veya ailesi için  ikamet  koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının  söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Bu doküman http://www.toki.gov.tr adresinden derlenmiştir.