Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok
Güncelleme: 19 Ağustos 2017
PDF ÇIKARYAZDIR

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Bu belge, kayıt dışındaki konuları kapsamaz. Tapu, taşınmaz malın tasarrufunda, mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen, içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu, sınırları, ölçüsü ve değeri ile diğer bilgileri (ada, pafta, parsel, yevmiye numarası, bağımsız bölümü, taşınmazın niteliği gibi) belirtilen belgedir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız