Paylaş

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

 • 1. kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri,
 • 2. kategori Gaziler,
 • 3. kategori En az %50 Özürlü Vatandaşlar,
 • 4. kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar,
Her dört kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde  ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.
 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  • Başvuru sahibi evli ise  kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’dan çalışmadığına dair belgeleri,
 3. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına  ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi
  (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

ibraz edecektir.

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız