Paylaş
KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde  ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.
  1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,
  2. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına  ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,
  3. Yeşil Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar, Emekli Sandığı, Bağkur  ve SSK’dan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,
    • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan yararlandıklarına ilişkin …………. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,
    • 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisini,
    • Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisini,

İbraz edecektir.

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız