Paylaş
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

Yürürlük

Madde 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız