Paylaş
Akit Nedir? Geçerli Akit

Akit nedir sorusunun cevabı kısaca şu olacaktır: Hukukî sonuç doğurmak amacı ile iki ya da daha çok kişi yahut kuruluşun karşılıklı olarak ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlem, sözleşme, mukavele, kontrat.

Bir diğer ifade ile akit, borcun ana unsurlarından biri olarak, kişiler ve kurumların karşılıklı irade beyanlarına dayanan, hukuki sonuçları bulunan bir sözleşme, anlaşmadır. Taraflar kanunlar, kişisel haklar ve ahlaki kaidelere aykırı olmamak kaydıyla, herhangi diledikleri konuda akit yapma hakkına sahiptir.

Geçerli Akit Nedir?

Hukuken geçerli akit nedir, nasıl olmalıdır? Akitlerin hukuken geçerli hükümlere ortaya koyabilmesi için gerekli olan şartlar 6098 Sayılı Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Kanunen basit ifade ile karşılıklı iki taraf, birbirlerine uygun olarak irade beyanında bulundukları takdirde akit tamam olur. Rızanın beyanı açık olabileceği gibi gizli de olabilir. Beyan sözlü ya da yazılı olabilir.

Akitlerin geçerli olması için Borçlar Kanunu özel bir şekil tanımlamamıştır. Ancak sözleşme konusu hakkında özel olarak düzenlenmiş kanunlar varsa, aktin şekli ve şartları da o kanunlara göre düzenlenmelidir.

Akdi Bozan Durumlar

Bir akdin hukuken hüküm kabiliyetinin bulunmaması ya da tamamen geçersiz olması için öncelikle 6098 sayılı borçlar kanununa aykırı olmalıdır. Ayrıca kendisine konu edilen mesele için düzenlenmiş özel bir kanun varsa o kanuna uygunluğu aranmaktadır. Bu çerçevede kanunlara aykırı akitlerin tümü ya da yalnızca kanuna aykırı maddeleri geçersiz kılınabilir. Akit ya da ilgili maddesi hiç kurulmamış sayılabilir. Bununla birlikte bir aktin kendi hükümleri çerçevesinde de gelişen bazı durumlar sebebiyle akdin bir kısmı, bazı maddeleri ya da tamamı hükmünü yitirebilir. Örneğin aktin kendi içinde süreye bağlanmış maddeleri bulunabilir.

Sözlü Akitler Geçerli midir?

Kendisinin kurulmasına konu özel bir kanun düzenlemesi olmadıkça akitlerin sözle gerçekleşmesi de uygundur. Herhangi bir imza ile kayıt altına alınmamış olması da hukuken kabul edilebilir bir durumdur. Ancak ihtilaf vukuûnda hak sahibi ya da sahiplerinin mağduriyetine sebep olabilecektir.

Bu Madde Hakkında Şimdi Bize Sorun

Sözlük Maddesi Hakkında

Bu madde, Mortgage Bankası tarafından hazırlanan Mortgage Sözlük içinde yayınlanmıştır. Mortgage Sözlüğü maddeleri mortgage, emlak ve kredi sözlüğü olarak, ilgili sektörlere yönelik hazırlanan yasalardan ve sektör kültüründen derlenmiştir. Maddeler zaman zaman güncellenmektedir. Sözlüğe eklenmesini istediğiniz ya da ifade eksikliği olduğunu düşündüğünüz maddeler için bizimle iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız