Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi). Banka ve sigorta işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları ya da gelirleri üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere, yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Yeni konut finansman sisteminde konut kredilerine BSMV muafiyeti getirilmiştir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız