Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Nakit, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ve bu banka nezdinde yasal yükümlülükler dışında bulundurulan serbest mevduat, devlet iç ve dış borçlanma senetleri, “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”(*) çerçevesinde hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer varlıklardır (İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Hk.Tebliğ).

 

* 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayıl Kanun

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız