Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

İpotek finansmanı kuruluşları, Münhasıran konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla kurulan, sermaye piyasası kurumu niteliğini haiz anonim ortaklıklardır.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız