Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Kaza sigortası, sigorta ettirenin maruz kalacağı herhangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatlerine olumsuz etkileyecek herhangi bir olay, iş kazaları yahut içeriği ve türü muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut geçici veya daimi surette çalışma kudretinden veya olanağından yoksunluğu halinde; gerek sigorta ettirene, gerek mirasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek belli veya çeşitli hak sahiplerine muayyen sermaye ödenmesini veyahut gelir bağlanmasını bir prim karşılığında sigortacıya yükleyen sözleşmedir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız