Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Mevzii İmar Planı, plan sınırı bitişik olmayan, sosyal ve teknik yapısı kendi içinde çözümlenen plan olup, ilgili yönetmelikte* şu şekilde tanımlanmıştır:

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planı.

* 02/11/1985 tarihli Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, md.3, 02/09/1999 tarihli değişik 5. bent.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız