Paylaş

Zamanında teslim edilmeyen konuta kira tazminatı.Yargıtay’ın verdiği karar, süresinde teslim edilmeyen tüm evler için tazminat hakkı doğurdu. Tüketiciler tarafından, geç teslim edilen TOKİ konutları ile ilgili tüketici mahkemelerinde açılan davalar Yargıtay’da son buldu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bu konuda emsal olacak bir karar imza atarak, gününde teslim edilmeyen konutlar için kira mahrumiyeti tazminatı alınabileceğine hükmetti.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından teslimatı geciken evlerin yaptığı sahiplerine müjde olarak gelen karar aynı zamanda emsal olarak aynı konudan mağdur olabilecek herkes için de bir güvence mahiyetinde. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2010/2081 esas, 2010/9729 sayılı kararı ile TOKİ‘nin sözleşmesinde beyan ettiği teslim tarihinden itibaren yaşanan tüm gecikmeler için kira bedeli ödemesi karara bağlandı.

Tüketici Hakları Platformunun yaptığı araştırma ile ortaya çıkan kararın emsal olduğu vurgulanırken, konutların teslim süresinin gecikmesinden dolayı kira alacağı talep edilebileceği ifade edildi. Yargıtay kararında “Satış sözleşmesine konu konutun geç teslimi halinde, bu konuda (geç teslim halinde kira tazminatı verileceği konusunda) sözleşmede özel hüküm bulunmasa bile, alıcı tüketicinin satıcıdan kira yoksunluğu alacağını talep hakkı vardır” denilirken, gerekçesi ise Taraflar arasındaki sözleşmenin 3. maddesinde, dairenin teslim süresi 24 ay olarak kararlaştırılmıştır. Buna göre davalının, sözleşme tarihinden itibaren en geç 15 Haziran 2008 tarihinde daireyi davacıya teslim etmekle yükümlü olduğunun, davacının da bu tarihten itibaren kira tazminatı talep edebileceğinin kabulü gerekir.” şeklinde açıklandı.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız