Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Bir borç ilişkisinde, alacaklının edimi isteyebileceği ve borçlunun da bu isteme uyarak, edimi ifa etmekle yükümlü olduğu anı, (borcun ifa kabiliyeti kazandığı anı) belirler. Muacceliyet, borç-alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız