Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Sit, Fransızca Site kelimesinden gelmiştir. Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İmar Kanununda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tesbit ve tescil işlemleri tamamlanan tarihsel, arkeolojik, doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme fiziksel planları ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getirilen alanlara sit alanı denir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız