Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Yapı ruhsatı, belediye sınırları içinde  kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir. Ruhsat izni mücavir alanlarda kalan yerler için Belediyeler, mücavir alanlar dışında kalan yerler için Valilik (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) tarafından verilir.

 

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız