Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

KEY hesabı olarak bilinen ve bütün çalışanlardan Konut Edindirme Yardımı olarak kesilen paraların kesinti yapılanlara ödenmesini öngören yasa tasarısı mecliste.

Tasarıyla Türkiye Emlak Bankası A.Ş. tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemlerinin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ilgili kuruluşlarca gönderilen listeler esas alınarak tamamlanmasını müteakiben, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri EGYO’ya (Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) bildirmesi ve EGYO tarafından hak sahiplerine talepleri üzerine konut edindirme yardımı tutarının nemasıyla birlikte nakit olarak veya EGYO hisse senedi verilmek suretiyle ödenmesi öngörülüyor.

10 maddelik kanun tasarısıyla 1987 yılından 1995 tarihine kadar konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları ile 1/1/1987 ila 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi’ne devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçılarına ödeme yapılacak.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız