Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

Hükümetin bir süre önce TBMM’ye gönderdiği ve 36 maddeden oluşan ‘Uzun Dönemli Konut Edindirme’ (UDKE) tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, daha ayrıntılı ele alınması için 03.01.2006 Cuma günü alt komisyona havale edildi.


‘Uzun Dönemli Konut Edindirme’
tasarısına göre, konut finansmanına yönelik kredilerde faiz oranı, sabit, değişken ya da her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenecek. Tasarıya göre, faiz oranının sabit belirlenmesi halinde sözleşmede, başlangıçta belirlenen oran her iki tarafın rızası dışında değiştirilemeyecek. Faizin değişken olarak belirlenmesi durumunda ise başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı yine başlangıçta sözleşmede belirlenecek azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve yine sözleşmede belirtilecek genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak değiştirilebilecek.

Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde, bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmeleri şart olacak. Bu amaçla kullanılacak endeksler, Merkez Bankası, tüketicilerin bilgilendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenecek. Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilecek. Her iki durumda da krediyi veren kuruluş, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapacak. Tasarıya göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda kredi veren kuruluş tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edebilecek. Tüketici, borcun tamamını değil de bir bölümünü ödemesi durumunda kalan miktar üzerinden bir ödeme daha yapacak. Bu ödeme, kalan miktara en fazla yüzde 2 oranında yansıtılabilecek. Oranların değişken olarak
belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talebi olamayacak.

Tasarıda ayrıca, yapı izni almış konutlar üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacakların ilgili konutun değerinin yüzde 75’ini, yapı kullanma izni alınmış diğer gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacakların ise ilgili gayrimenkulün değerinin yüzde 50’sini aşan kısmı, teminat değerlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması olarak tasarıda yer alıyor. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamına alınıyor. Tasarıyla konut finansmanı fonu oluşturuluyor. Konut finansmanı fonu, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığı olarak hükme bağlanıyor.

Aynı tasarıyla ipotek finansmanı kuruluşları, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği oluşturuluyor. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapacak, eğitim ve sertifika verecek, birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin çerçevesinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturacak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak, kendisine mevzuatla verilen veya kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapacak, yürütecek, denetleyecek, ayrıca birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını verecek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapacak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyelerini aydınlatacak.

Birlik aynı zamanda bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda istatistikler oluşturup yayınlayacak.

KAYNAK – DÜNYA

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız