Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok
"Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ", yürürlüğe girdi.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yapılacak 'piyasa gözetimi ve denetimi' faaliyetlerini yürütmek üzere, yetkili makam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesi ve yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin, yönetmeliğe uygunluğunun ve güvenilirliğinin piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmek üzere, yetkili makam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine esas alınacak eğitimi ve bunların denetimden önce ibraz edecekleri kimlik, görevlendirme ve yetki belgesini kapsıyor.

Daha evvel herhangi bir kamu kuruluşunun piyasa gözetim ve denetim biriminde denetim elemanı olarak çalışmış personel de eğitim ve sınav aşamasına gerek kalmadan denetim elemanı kimlik, görevlendirme ve yetki belgesi alabilecek.

Denetim elemanları, bu belgeyi yürütecekleri denetimlerden önce ibraz etmek zorunda olacaklar. Yetkili makamların görevlendirmek istedikleri elemanlar için yapacakları eğitim talepleri, bakanlıkça değerlendirilecek taleplere ve yapılan değerlendirme sonucuna göre, gerektiği ölçüde yılda en az bir defa olmak üzere eğitim programı düzenlenecek.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız