Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok

2005 yılı Eylül ayı itibariyle konut kredisi kullanımında vade tercihi, ağırlıkla 5 yıl ve altında oldu.Ancak kredi kullanım oranımız düşük.


Konut kredilerinde Geçen yılın Eylül ayı itibariyle, vadesi 5 yılın altında olan kredilerin oranı yüzde 63 olurken, 5-10 yıl arası yüzde 32, 20 yılın üzerinde ise yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in soru önergesini BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’in bilgi notu ile yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, hane halkı borcunun, hane halkı harcanabilir gelirine oranının 2002’de Fransa’da yüzde 80, Japonya, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya’da ise yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Şener, Türkiye’de ise yıllık faiz yükü dahil, hane halkı borç yükünün hane halkı harcanabilir gelirine oranının 2004’te yüzde 11.7, 2005’te ise yüzde 20 civarında olduğunu ifade etti.


Türkiye’de kredi kullanım oranı düşük

Gelişmiş ülkelerdeki kredilerin vadelerinin uzun olduğunu belirten Şener, ABD’de 30 yıl vadeli konut kredilerinin olduğuna dikkat çekti.

Abdüllatif Şener, Eylül 2005 itibariyle konut kredisinde vadesi 5 yılın altında olan kredilerinin oranının yüzde 63, 5-10 yıl arası kredilerin yüzde 32, vadesi 20 yılın üzerinde olan kredilerin oranının ise yüzde 5 civarında olduğunu bildirdi.

Bakan Şener, Anavatan’lı Amber’in aynı sorusuna Merkez Bankası’nın bilgi notuyla verdiği yanıtta da son yıllarda Türkiye’deki konut kredilerindeki artışa rağmen, diğer ülkeler ile kıyaslandığında kredi kullanma oranının düşük olduğuna dikkati çekti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şener, konut kredilerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payının ABD’de yüzde 53, AB ülkelerinde yüzde 39, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5-15 olmasına rağmen, bu payın, Türkiye’de 2005 yılı sonu itibariyle yüzde 2.5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

HABER – DÜNYA

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız